pucvalProdajemo pamučni pucval (pamučnjak).

Sastav pucvala: 100% pamuk

Pakovanje pucvala: U PVC vrećicama od 5 do 25 kg

Pucval se koristi za čišćenje i odmašćivanje:

  • mašina,
  • mašinskih delova,
  • motora,
  • opreme,
  • masnih ruku
  • i slično.

pamucni-pucval