Koflin je vrsta sintetičke vate koja se koristi u industriji, najviše u industriji nameštaja.